Members

Professor

Lecturer

 • YOSHIDA Masaki Lecturer

Researcher

 • SAITO Daisuke
 • SASAKI Kono

Master-1st year

 • FUJII Saki
 • MITANI Kai
 • MIZUTANI Soichiro

Senior

 • TAKINAMI Momoka
 • TANAKA Fuka
 • SEGAWA Kaito
 • INOUE Hayato
 • IMAOKA Daichi
 • MIZUNO Hironori
 • INOUE Kota
 • ECHIGO Seiji
 • OBATA Hiromu

Secretary

 • KAWANISHI Satsuki