Members

Professor

Lecturer

 • YOSHIDA Masaki Lecturer

Master-2nd year

 • ECHIGO Seiji
 • SEGAWA Kaito
 • TANAKA Fuka

Undergraduate

 • OHASHI Tsukasa
 • KIKKAWA Maria
 • KOMODA Kanon
 • ZHANG Fuwenhan
 • FUKUDA Soma
 • YAMAMOTO Tomoyoshi
 • YAMAMOTO Yushin

Secretary

 • KAWANISHI Satsuki