Members

Professor

Lecturer

 • YOSHIDA Masaki Lecturer

Master-2nd year

 • FUJII Saki
 • MITANI Kai
 • MIZUTANI Soichiro

Master-1st year

 • ECHIGO Seiji
 • SEGAWA Kaito
 • TANAKA Fuka

Undergraduate

 • INOUE Toshiki
 • UEMATSU Kanon
 • OYAMA Kota
 • TAKAGI Rinya
 • FUJIWARA Ryota
 • YUASA Kodai
 • YOSHIDA Shunsuke
 • LIAO Jianjun

Secretary

 • KAWANISHI Satsuki